Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρητα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον  μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  Γι αυτό το λόγο έχουν χρέος να γνωρίζουν τα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου και να μεριμνούν στο μερίδιο που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Για την Business Print μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της, είναι η συνεισφορά στην του κοινωνικού συνόλου που αποτελεί και κομμάτι της στρατηγικής της.

Βασικός γνώμονας μας είναι το τρίπτυχο « Άνθρωπος – Κοινωνία – Περιβάλλον».

Υπερασπιζόμαστε με σύνεση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα προχωράμε σε δωρεές όταν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ανάγκη τόσο στην λειτουργία ενός οργανισμού (αστυνομικά τμήματα σε παραμεθόριες περιοχές, δημόσια σχολεία, συλλόγους) προσφέροντας δωρεάν τα προϊόντα μας, όσο και με οικονομική ενίσχυση όπου υφίσταται ανάγκη ( Ιδρύματα, σχολεία, συλλόγους).