Το συμβόλαιο συντήρησης των εκτυπωτικών μηχανημάτων αποτελεί ένα εργαλείο για  την οργάνωση και την διευκόλυνση της σύγχρονης επιχείρησης.

Η Business Print παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης  ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και το κόστος τους είναι ανάλογο με το επίπεδο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του εκτυπωτικού σας εξοπλισμού.

Είδη συμβολαίων :

  • Συμβόλαιο ετήσιας συντήρησης και service.
  • Συμβόλαιο προαγοράς ωρών εργασίας τεχνικού υποστήριξης. (Σε αυτό τον τύπο συμβολαίου τα ανταλλακτικά βαρύνουν τον πελάτη)

 

 Τα συμβόλαια συντήρησης περιλαμβάνουν:

  • Επίσκεψη τεχνικού στην έδρα του πελάτη.
  • Απομακρυσμένη βοήθεια, συμβουλευτική ή και λύση του προβλήματος.
  • Αντικατάσταση εξοπλισμού μέχρι την επίλυση της βλάβης, αν χρειαστεί.