Καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων αυξάνονται  το συμβόλαιο συντήρησης των εκτυπωτικών μηχανημάτων σας αποτελεί ένα εργαλείο για  την οργάνωση και την διευκόλυνση σας.

Η Business Print παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης  ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και το κόστος τους είναι ανάλογο με το επίπεδο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του εκτυπωτικού σας εξοπλισμού.

Είδη συμβολαίων :

  • Συμβόλαιο ετήσιας συντήρησης και service.
  • Συμβόλαιο προαγοράς ωρών εργασίας τεχνικού υποστήριξης. (Σε αυτό τον τύπο συμβολαίου τα ανταλλακτικά βαρύνουν τον πελάτη)

 

   Τα κυριότερα οφέλη των συμβολαίων συντήρησης:

  • Επίσκεψη τεχνικού στην έδρα σας.
  • Σταθερό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.
  • Προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Άμεση επίλυση βλαβών.
  • Αντικατάσταση εξοπλισμού μέχρι την επίλυση της βλάβης, αν χρειαστεί.