Τα οφέλη της ανακύκλωσης των μελανοδοχείων σας.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης των μελανοδοχείων σας.

Η ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων (toner & inkjet cartridges, ribbons) είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια, μιας και συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.   Μέσω της ανακατασκευής μελανιών,...