Κόστος Ανά Σελίδα  (Cost Per Page)


Μέσω της υπηρεσίας κόστος  ανά σελίδα εκτύπωσης, παρέχεται ο κατάλληλος εκτυπωτικός εξοπλισμός, καθώς και η παροχή των αναλωσίμων, των ανταλλακτικών και η απαραίτητη συντήρησή τους.

Η χρέωση γίνεται ανά σελίδα εκτύπωσης, με διάκριση για ασπρόμαυρες και έγχρωμες εκτυπώσεις.

Με την λύση Cost Per Page ωφελείστε από:

• Την παροχή εκτυπωτικού εξοπλισμού χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
• Την αυτόματη παροχή αναλωσίμων και ανταλλακτικών.
• Την άμεση αποκατάσταση βλαβών.
• Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
• Την απεμπλοκή του τμήματος μηχανογράφησης της εταιρείας σας , λόγω της συμφωνίας εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Services Level Agreement – SLA).
• Την εξοικονόμηση εργατοωρών από την διαχείριση αναλωσίμων και προμηθευτών.

Η χρέωση ανά σελίδα εκτύπωσης σας επιτρέπει να ρυθμίζεται εσείς το εκτυπωτικό σας κόστος μηνιαία, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας.