Εγγύηση

Στα προϊόντα της Business Print (remanufactuered) προσφέρεται  εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων ισχύουν τα εξής:

1. Γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών και περιφερειακά: Όπως ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και αναγράφεται στην περιγραφή του προϊόντος.

2. Ανακατασκευασμένα  εκτυπωτικά μηχανήματα (refurbished) : Προσφέρεται ειδική εγγύηση  ενός έτους την οποία καλύπτει η Business Print.

3. Καινούργια και αμεταχείριστα εκτυπωτικά μηχανήματα: Όπως ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και αναγράφεται στην περιγραφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση προβλήματος πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ώστε να προβούμε στην αντικατάσταση του όπως ορίζεται στους όρους επιστροφής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις μη κανονικής μεταφοράς, χρησιμοποίησης ή φύλαξης όπως και για αναλώσιμα χρησιμοποιημένα πάνω από το 50% από του δυναμικό του όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

 

Εάν, πριν πραγματοποιήσετε μια αγορά, έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν ή τον χρόνο της προσφερόμενης εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για να σας δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας από την Business Print

  1. H Business Print εγγυάται ότι η απόδοση των αναλωσίμων που ανακατασκευάζει είναι αντίστοιχα με τα γνήσια τόνερ των κατασκευαστών (ΟΕΜ).
  2. Τα αναλώσιμα της Business Print περνάνε από όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως ορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα που αφορούν την ανακατασκευή.
  3. Τα αναλώσιμα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από την Business Print.
  4. Η Business Print εγγυάται για την άριστη λειτουργία τους και  ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη στον εξοπλισμό του πελάτη όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  5. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του πελάτη.
  6. Εάν προκληθεί βλάβη από την χρήση αναλώσιμου της Business Print, η εταιρεία  αναλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης με δικά της έξοδα έως και την αντικατάσταση του μηχανήματος με το ίδιο μοντέλο ( αν δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο μοντέλο θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με νέο ίδιων προδιαγραφών) εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως και γίνει έλεγχος από εξουσιοδοτημένο άτομο της Business Print. Σε περίπτωση που έχει γίνει έλεγχος από άλλο άτομο, ειδικό στους εκτυπωτές, απαιτείται το δελτίο τεχνικού ελέγχου του με την υπογραφή και την σφραγίδα του.