Εγγύση

Στα προϊόντα της Business Print (remanufactuered) προσφέρεται  εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων ισχύουν τα εξής:

1. Γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών και περιφερειακά: Όπως ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και αναγράφεται στην περιγραφή του προϊόντος.

2. Ανακατασκευασμένα  εκτυπωτικά μηχανήματα (refurbished) : Προσφέρεται ειδική εγγύηση  ενός έτους την οποία καλύπτει η Business Print.

3. Καινούργια και αμεταχείριστα εκτυπωτικά μηχανήματα: Όπως ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και αναγράφεται στην περιγραφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση προβλήματος πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ώστε να προβούμε στην αντικατάσταση του όπως ορίζεται στους όρους επιστροφής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις μη κανονικής μεταφοράς, χρησιμοποίησης ή φύλαξης όπως και για αναλώσιμα χρησιμοποιημένα πάνω από το 50% από του δυναμικό του όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

 

Εάν, πριν πραγματοποιήσετε μια αγορά, έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν ή τον χρόνο της προσφερόμενης εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για να σας δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.