Όροι Επιστροφών και Διαδικασία.

Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Business Print.

Α.     Επιστροφές ΜΗ ελαττωματικών προϊόντων:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αποδοχή επιστροφής είναι να μας έχει αποσταλεί το σχετικό έντυπο Φόρμα Επιστροφής – RMA. και την αποδοχή επιστροφής από την Business Print.

Η αποστολή επιστρεφόμενων ειδών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της αποδοχής.

Σε άλλη περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτά τα εμπορεύματα – προϊόντα.

Τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα θα πρέπει βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και η αρχική τους συσκευασία να μην έχει υποστεί αλλοιώσεις ή προσθήκες.

Η αγορά των εμπορευμάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών.

Τα προϊόντα μας δεν πωλούνται σε δοκιμαστική βάση και θα πρέπει να ελέγξετε τις προδιαγραφές οποιωνδήποτε ειδών και την καταλληλότητά τους πριν την παραγγελία.

Επιστροφές με ευθύνη του πελάτη πραγματοποιούνται με δικά του έξοδα μεταφοράς και δύναται να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστη διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την μεταφορική της Business Print τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη και εκδίδεται σχετικό παραστατικό.

Β.     Επιστροφές  ελαττωματικών προϊόντων:

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία σε κάποιο είδος θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως αναφέροντας μας το πρόβλημα ώστε η εταιρεία να προβεί σε τεχνικό έλεγχο του είδους και στην αντικατάσταση του, όποτε κριθεί αναγκαίο.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται με δείγμα εκτύπωσης ή από την σχετική βεβαίωση του τεχνικού.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές για προϊόντα που είναι χρησιμοποιημένα πάνω από το 20% από την δυναμικότητα του.

 

 

 

 

 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

  1. H Business Print εγγυάται ότι η απόδοση των αναλωσίμων που ανακατασκευάζει είναι αντίστοιχα με τα γνήσια τόνερ των κατασκευαστών (ΟΕΜ).
  2. Τα αναλώσιμα της Business Print περνάνε από όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως ορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα που αφορούν την ανακατασκευή.
  3. Τα αναλώσιμα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από την Business Print.
  4. Η Business Print εγγυάται για την άριστη λειτουργία τους και  ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη στον εξοπλισμό του πελάτη όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  5. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του πελάτη.
  6. Εάν προκληθεί βλάβη από την χρήση αναλώσιμου της Business Print, η εταιρεία  αναλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης με δικά της έξοδα έως και την αντικατάσταση του μηχανήματος με το ίδιο μοντέλο ( αν δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο μοντέλο θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με νέο ίδιων προδιαγραφών) εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως και γίνει έλεγχος από εξουσιοδοτημένο άτομο της Business Print. Σε περίπτωση που έχει γίνει έλεγχος από άλλο άτομο, ειδικό στους εκτυπωτές, απαιτείται το δελτίο τεχνικού ελέγχου του με την υπογραφή και την σφραγίδα του.