Προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης.

 

α.            H Business Print εγγυάται ότι η απόδοση των αναλωσίμων που ανακατασκευάζει είναι αντίστοιχα με τα γνήσια τόνερ των κατασκευαστών (ΟΕΜ)

β.            Τα αναλώσιμα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς.

γ.            Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του πελάτη.

δ.            Τα αναλώσιμα πρέπει να χρησιμοποιηθούν  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ε.            Κάθε αναλώσιμο έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής που ορίζεται με τον αριθμό εκτύπωσης των σελίδων όπως αναγράφεται στην ετικέτα του.

Στ.           Η Business Print αντικαθιστά άμεσα κάθε ελαττωματικό προϊόν χωρίς έξοδα του πελάτη.

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

α.            Τα αναλώσιμα της Business Print περνάνε από όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως ορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα.

β.            Η Business Print εγγυάται για την άριστη λειτουργία τους και  ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη στον εξοπλισμό του πελάτη όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

γ.            Εάν προκληθεί βλάβη από την χρήση αναλώσιμου της Business Print, η εταιρεία  αναλαμβάνει την αντικατάσταση την αποκατάσταση της βλάβης με δικά της έξοδα έως και την αντικατάσταση του μηχανήματος με το ίδιο μοντέλο, αν δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο μοντέλο θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με νέο ίδιων προδιαγραφών.

 

Η Business Print  εγγυάται για όλα τα προϊόντα της  σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον Αγοραστή, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Αγοραστής με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει κατανοεί και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει από Business Print IKE