Σε περίπτωση, που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που προμηθευτήκατε, σας εγγυόμαστε την άμεση ανταπόκρισή μας.

Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα επιστροφής, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη φόρμα επιστροφής προϊόντων.

1. Ακύρωση Παραγγελίας

Έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας την ίδια ημέρα που έχει γίνει η καταχώρησή της. Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει την επιθυμία για ακύρωση της παραγγελίας που έχει καταχωρηθεί, αποστέλλοντας email στο sales@business-print.gr ή επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας στο 216 80 93 163

2. Επιστροφές Μη ελαττωματικών  Προϊόντων

Η Business Print σας προσφέρει το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό (Τιμολόγιο) εντός 5 εργάσιμων ημερών έπειτα από την αποδοχή επιστροφής της Business Print.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία.

Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων στην έδρα μας, έπειτα από τη δική σας μέριμνα για την αποστολή και τα έξοδα αποστολής , και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των παραπάνω προϋποθέσεων από την εταιρεία μας θα πραγματοποιηθεί πίστωση του  χρηματικού ποσού σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των  15 ημερολογιακών ημερών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα μας δεν πωλούνται σε δοκιμαστική βάση και θα πρέπει να ελέγξετε τις προδιαγραφές τους και την καταλληλότητά τους πριν την παραγγελία.

3. Επιστροφές Ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία σε κάποιο είδος θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως αναφέροντας μας το πρόβλημα ώστε η εταιρεία να προβεί σε τεχνικό έλεγχο του είδους και στην αντικατάσταση του, όποτε κριθεί αναγκαίο.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται με δείγμα εκτύπωσης ή από την σχετική βεβαίωση του τεχνικού.

Επιστροφές για αγορές που αφορούν αναλώσιμα εκτυπωτών δεν γίνονται δεκτές εάν  χρησιμοποιημένα πάνω από το 50% από την δυναμικότητα τους.

4. Προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά.

Για τη δική σας εξασφάλιση, σε περίπτωση ζημίας από υπαιτιότητα της μεταφορικής, κατά την ώρα της παραλαβής της παραγγελίας σας θα πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή και να μας ενημερώσετε για να προβούμε στην άμεσα σε νέα αποστολή. Αν η γνωστοποίηση της προκληθείσης ζημίας δε γίνει κατά την ημέρα της παραλαβής των εμπορευμάτων στη Μεταφορική – Courier, χάνεται το χρονικό σημείο, κατά το οποίο μπορεί να στραφεί κατά τρίτων ο μεταφορέας. Τότε, η Business Print  αλλά και η μεταφορική εταιρία – courier δε φέρουν καμία ευθύνη για τις συνέπειες της παράδοσης των εμπορευμάτων.

 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

  1. H Business Print εγγυάται ότι η απόδοση των αναλωσίμων που ανακατασκευάζει είναι αντίστοιχα με τα γνήσια τόνερ των κατασκευαστών (ΟΕΜ).
  2. Τα αναλώσιμα της Business Print περνάνε από όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως ορίζονται από τα Διεθνή πρότυπα που αφορούν την ανακατασκευή.
  3. Τα αναλώσιμα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από την Business Print.
  4. Η Business Print εγγυάται για την άριστη λειτουργία τους και  ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη στον εξοπλισμό του πελάτη όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  5. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του πελάτη.
  6. Εάν προκληθεί βλάβη από την χρήση αναλώσιμου της Business Print, η εταιρεία  αναλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης με δικά της έξοδα έως και την αντικατάσταση του μηχανήματος με το ίδιο μοντέλο ( αν δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο μοντέλο θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με νέο ίδιων προδιαγραφών) εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως και γίνει έλεγχος από εξουσιοδοτημένο άτομο της Business Print. Σε περίπτωση που έχει γίνει έλεγχος από άλλο άτομο, ειδικό στους εκτυπωτές, απαιτείται το δελτίο τεχνικού ελέγχου του με την υπογραφή και την σφραγίδα του.