ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Business Print εφαρμόζει όλα τα όπως ορίζει ο Διεθνής οργανισμός Τυποποίησης (ISO) κατά το πρότυπο  9001: 2015 που αφορά την ποιοτική διαχείριση  την και το πρότυπο 14001: 2015 που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.

Τα προϊόντα είναι ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές  DIN  33870 – 1 τα οποία ελέγχονται  και ανακατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19752:2004 (Μονόχρωμα τόνερ ) και DIN 33870-2 που ελέγχονται κι ανακατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO  19798:2007 (Έγχρωμα τόνερ) και τα οποία έχουν εκδοθεί από φορέα με Διαπίστευση να εκδίδει τα ανάλογα πιστοποιητικά .

Στην Business Print οι έλεγχοι πραγματοποιούνται  σε κάθε αναλώσιμο που παράγει  ξεχωριστά πριν φτάσει στον χρήστη όπως ορίζουν οι πιστοποιήσεις.

Η Εφαρμογή των προτύπων  ISO εφαρμόζεται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης για με στόχο  την άριστη  ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της.