Πιστοποιήσεις

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
(Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.)

Συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις η  Business Print  φροντίζει να εφαρμόζει και να ανανεώνει την πιστοποίηση της και συνεπώς έχει καθιερώσει ένα εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Για την απόκτηση της πιστοποιήσης πραγματοποιούνται ετήσιες επιθεωρήσεις ώστε να καθοριστεί βάση αντικειμενικών αποδείξεων το επίπεδο συμμόρφωσης τους συστήματος διαχείρισης και τον απαιτούμενων διαδικασιών με τις καθορισμένες απαιτήσεις.

 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
(Διεθνές πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρησης)

Η Business Print επιβεβαιώνει την δέσμευση της για την δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου περιβάλλοντος εφαρμόζοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και τις καθορισμένες απαιτήσεις όπου ελέγχονται ετησίως από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.

 

 

 ISO/IEC 19752:2017
DIN33870 -1
(Πρότυπο μεθόδου προσδιορισμού σελίδων μονόχρωμων κασετών)

Η Business Print ακολουθεί το πρότυπο για κάθε ανακατασκευή της ώστε να διασφαλίσει τον αριθμό σελίδων που εκτυπώνει ένα μελανοδοχείο σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο διασφαλίζουμε την υψηλή απόδοση και ποιότητα σε κάθε προϊόν μας.

Η Business Print έχει πιστοποιηθεί η ίδια για το συγκεκριμένο πρότυπο.

 

 

 

 ISO/IEC 19798:2017
DIN33870 -2
(Πρότυπο μεθόδου προσδιορισμού σελίδων έγχρωμων κασετών)

Η Business Print ακολουθεί το πρότυπο για κάθε ανακατασκευή της ώστε να διασφαλίσει τον αριθμό σελίδων που εκτυπώνει ένα μελανοδοχείο σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο διασφαλίζουμε την υψηλή απόδοση και ποιότητα σε κάθε προϊόν μας.

Η Business Print έχει πιστοποιηθεί η ίδια για το συγκεκριμένο πρότυπο.