Μακροχρόνια μίσθωση – Leasing  Εκτυπωτικού Εξοπλισμού.


 

         Η Υπηρεσία της Μακροχρόνιας Μίσθωσης απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη εταιρειών.

    Με την λύση του Leasing ωφελείστε από:

    • Την ανανέωση του εκτυπωτικού σας εξοπλισμού χωρίς εφάπαξ καταβολή του κόστους αγοράς.
• Την παροχή αναλωσίμων, ανταλλακτικών και τακτικού service.
• Την άμεση αποκατάσταση βλαβών.
• Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
• Την απεμπλοκή του τμήματος μηχανογράφησης της εταιρείας σας, λόγω της συμφωνίας εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Services Level Agreement – SLA)
• Την εξοικονόμηση εργατοωρών από την διαχείριση αναλωσίμων και προμηθευτών.

Ενοικίαση Εκτυπωτικού Εξοπλισμού.


 

Σας παρέχουμε εκτυπωτικό εξοπλισμό για ενοικίαση από μία μέρα έως ένα έτος.

    Με αυτό το τρόπο μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησης για μικρές περιόδους όπου σας είναι απαραίτητος ο επιπλέον εξοπλισμός χωρίς να χρειαστεί να προβείτε στην αγορά του.