Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων

Managed Print Services (M.P.S)


 

Η επιλογή  υπηρεσίας διαχείρισης εκτυπώσεων (M.P.S  Managed Print Services)  αποτελεί ένα σύγχρονο, ευέλικτο κι ολοκληρωμένο εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών εκτύπωσης (φωτοαντίγραφα, εκτύπωση, φαξ, σάρωση) κι απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων προσαρμοσμένη στις ανάγκες της.

Είναι η ιδανική λύση για να αποκτήσετε τον απαραίτητο εκτυπωτικό εξοπλισμό για την  λειτουργία της επιχείρησης σας, ακολουθώντας την σύγχρονη τεχνολογία χωρίς να χρειάζεται να προβείτε στην αγορά του.

Οι έμπειροι σύμβουλοι διαχείρισης εκτυπώσεων  θα σχεδιάσουν τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουν:

  • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού που καλύπτει της ανάγκες της επιχείρησης σας έπειτα από μελέτη κι αξιολόγηση των δεδομένων που θα μας παρέχετε.
  • Επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ώστε να μειώσετε τα κόστη εκτύπωσης σας (Leasing, Κόστος ανά σελίδα, Συμβόλαια συντήρησης υπάρχοντος εξοπλισμού)