Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής Φ.Π.Α. 395

2,50 πλέον Φ.Π.Α 24%

Τύπος Εντύπου: Διάφορα
Αντίτυπα: Λευκό-Κίτρινο
Διάσταση: 19x20cm
Αριθμός Φύλλων: 50×2

Description

Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής Φ.Π.Α. 395

Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο για απαλλαγή φόρου Φ.Π.Α. σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων.