Η ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων (toner & inkjet cartridges, ribbons) είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια, μιας και συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.   Μέσω της ανακατασκευής μελανιών, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση αποβλήτων, μιας και τα ίδια cartridges μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές, ενώ τα κατάλοιπα των toners και των inkjets αναλωσίμων  συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και αποστέλλονται σε εταιρίες επεξεργασίας αποβλήτων. Έτσι, προστατεύεται το περιβάλλον από επικίνδυνα απόβλητα.  Επιπλέον, η ανακύκλωση μελανιών ωφελεί ουσιαστικά τις επιχειρήσεις σε επίπεδο κόστους, μιας και τα ανακατασκευασμένα αναλώσιμα είναι πολύ φθηνότερα από τα αυθεντικά. Τέλος, η ανακύκλωση κενών μελανοδοχείων είναι μια φιλική προς το περιβάλλον πρακτική που έχει θετικό αντίκτυπο στη φήμη της κάθε επιχείρησης.