Κάθε χρόνο παράγονται από τους κατασκευαστές εκτυπωτών πάνω από 900 εκατ. μελάνια εκτυπωτών.
Από αυτά μόνο το 30% ανακυκλώνεται ενώ τα υπόλοιπα καταλήγουν στις χωματερές.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα κενά μελανοδοχεία που προκύπτουν από την λειτουργία των εκτυπωτικών μηχανημάτων  δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σε απορρίμματα.

Ας συνεργαστούμε όλοι για την προστασία του περιβάλλοντος!

Καλέστε μας να περισυλλέξουμε τα κενά ή ληγμένα μελανοδοχεία σας και για να
τοποθετήσουμε  ειδικούς κάδους στον χώρο σας για την καλύτερη διαχείριση τους.